Videokonferenční hovor mezi VŠB – TU Ostrava a společností COMTES FHT a.s.

Videokonferenční hovor mezi VŠB – TU Ostrava a společností COMTES FHT a.s.

Dne 2. 6. 2015 se konal videokonferenční hovor mezi VŠB–TU Ostrava (Katedra mechanické technologie) a výzkumnou organizací COMTES FHT a.s.  Tématem videokonferenčního hovoru byla udržitelnost projektu „Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038“.

Úvodní slovo měl hlavní manažer projektu Nanotým VŠB–TU Ostrava pan prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.  Jeho příspěvek se týkal podaných projektů:

  • představení projektu PROGRES a jeho pokračování
  • projekt OPUS ve spolupráci s prof. Dutkiewiczem
  • možnost zapojení do HORIZONT 2020 rámcového programu pro výzkum a inovace EU, který je platný pro období 2014 – 2020
  • podaný projekt na Visegrad Fund pro spolupráci ČR-PL-HU-JAP

 

Další v pořadí měl slovo vedoucí Katedry mechanické technologie (345) doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Pan docent hovořil o projektu ERASMUS mezi VŠB-TUO, resp. Katedrou mechanické technologie a Westfälische Wilhelms – Universität Münster. V rámci tohoto projektu by se naskytla možnost výměnných studijních pobytů pro studenty obou univerzit.

Zástupci společnosti COMTES FHT se při této videokonferenci zmínili o vydání nové publikace s názvem NANO – fascinující fenomén současnosti, která mapuje problematiku výroby nanostrukturních materiálů, jejich analýzu a následnou aplikaci do medicíny. Dále navrhli možnost uspořádání semináře na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni, k udržitelnosti projektu Nanotým VŠB–TUO.

V závěru videokonference si vzal slovo pan prof. Ing. Radek Čada, CSc. z VŠB–TUO. Ten hovořil mimo jiné o uspořádaných kurzech v rámci projektu Nanotým VŠB–TUO na téma „Duševní vlastnictví v oblasti vědy a výzkumu“, které byly určeny pro studenty VŠB–TUO.

IMG_5801 IMG_5802

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.