1. Workshop “Co můžu nabídnout”

1. Workshop “Co můžu nabídnout”

2. – 4. února 2012 byl pořádán 1. Workshop s tématickým názvem “Co můžu nabídnout” s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. Na této akci bylo podpořeno 20 akademických pracovníků a 20 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 1. Workshopu.

Workshopu se zúčastnilo celkem 8 zahraniční odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z – Universität Münster (DE), Institut de chimie et des materiaux spadající pod Akademii věd v Paříži (FR), Politechnika Czenchostowska (PL), Žilinskej univerzity v Žilině (SK) a Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN v Krakowě (PL).

Dále se této akce zúčastnilo celkem 5 odborníků z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojeni do projektu na pozicích odborných pracovníků, jedná se o partnerské organizace z ČR – VÚHŽ a.s. (Výzkumný ústav hutnictví železa), Visteon – Autopal Services s.r.o, SVÚM a.s. (Státní výzkumný ústav materiálu), VÍTKOVICE – Material & Metallurgical research Ltd.

1workshop-01
Dr. Yannick Champion při přednášce na 1. Workshopu

1workshop-02
prof. Jan Dutkiewicz, Ph.D. s vlastní přednáškou na 1. Workshopu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.