3. Odborné diskusní fórum „Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum“

3. Odborné diskusní fórum „Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum“

Ve dnech 17. – 18. října 2013 bylo uspořádáno 3. Odborné diskusní fórum s tematickým názvem Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum, kde bylo podpořeno 15 akademických pracovníků a 15 studentů z VŠB-TU O a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 3. ODF. Třetího odborného diskusního fóra se zúčastnilo také 9 zahraničních odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z Polské akademie věd v Krakově (PL), Politechniky Czenschostowskej (PL), Žilinské univerzity v Žilině (SK) a Politechniky Slaske (PL). Dále se této akce zúčastnili odborníci z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojení do projektu, jedná se o zaměstnance výzkumných a vývojových institucí v ČR.

Pozvanka_3. ODF_2Výstupem 3. Odborného diskusního fóra je prozatím sborník abstraktů tisknutý ve vlastní režii, dále bude vytisknuta publikace s plnými texty. Tato publikace, kde budou prezentovány celé příspěvky v rámci odborného diskusního fóra na téma “Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum”, bude mít vlastní ISBN.

3ODF-01
Hlavní manažer projektu prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. při úvodní přednášce na 3. ODF

3ODF-02
Dr hab. inż. Tomasz Tański ze Silesian University of Technology, Gliwice při vlastní přednášce.

3ODF-03
Zahraniční odborník Ing. Zorna Pelagič při přednášce SPD procesů

3ODF-04
Diskuse pracovníků projektu z VaV i zahraniční odborníci nad strategií projektu v rámci 3. ODF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.