Video reports from 1st Workshop “What I Can Offer”

Video reports from 1st Workshop “What I Can Offer”

Video reports from the 1st Workshop „What I Can Offer“

2. – 4. února 2012 byl pořádán 1. Workshop s tématickým názvem „Co můžu nabídnout“ s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.