Konference COMAT 2012

Konference COMAT 2012

COMAT 2012 – 2. ročník mezinárodní konference
Moderní trendy konstrukčních materiálů
21. – 22. Listopadu 2012, Parkhotel Plzeň
http://www.comat.cz/cz/

Na konferenci byly vyhrazeny 2 zvláštní sekce, kdy jedna byla jako profesionální část se zaměřením na nano-strukturované materiály. Druhá část byla vyhrazena jako zvláštní diskusní panel se zaměřením na aspekty přípravy mezinárodního výzkumného projektu, dále také předání informací cílové skupině o průběhu projektu, o zapojení se do projektu, o výstupech z konferencí či krátkodobých zahraničních pobytů. V rámci projektu bylo podpořeno 10 akademických pracovníků a 48 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti.

Projekt „Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu“ byl propagován také v rámci mezinárodní konference COMAT 2012 pořádané partnerem projektu COMTES FHT a.s., TANGER spol. s.r.o ve spolupráci s ČSNMT. V rámci této konference byla vyčleněna sekce, kde probíhaly přednášky o dosavadních úspěších projektu a jeho dosavadním chodu. Slova se ujmul jako hlavní manažer projektu – prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., věcný manažer projektu – Ing. Jan Kedroň, tak i zástupci společnosti COMTES FHT a.s. – Ing. Michal Zemko, Ph.D. a prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. Proběhla také diskuse s věcnými připomínkami.

Součástí konference COMAT byla též strategie dalšího fungování Nanotýmu, kde byla vyhrazena zvláštní sekce pro potřeby projektu a šíření osvěty mezi studenty i účastníky konference. Do diskuze byli též zapojeni účastníci konference, kteří momentálně neparticipují v projektu „Nanotým VŠB-TUO“, ale myšlenka pro zapojení se do mezinárodních vědeckých sítí byla v jejich zájmu.

comat-01
Konference COMAT 2012 – přednáška prof. Wildeho v plenární sekci

comat-02
Ing. Jan Kedroň při představování projektu „Nanotým VŠB-TUO“

comat-03
Diskusní panel – Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., Ing. Michal Zemko, Ph.D., doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.