Akce

Videokonferenční hovor mezi VŠB – TU Ostrava a společností COMTES FHT a.s.

Videokonferenční hovor mezi VŠB – TU Ostrava a společností COMTES FHT a.s.

Dne 2. 6. 2015 se konal videokonferenční hovor mezi VŠB–TU Ostrava (Katedra mechanické technologie) a výzkumnou organizací COMTES FHT a.s.  Tématem videokonferenčního hovoru byla udržitelnost projektu „Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038“. Úvodní slovo měl hlavní manažer projektu Nanotým VŠB–TU Ostrava pan prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc.  Jeho příspěvek se týkal podaných projektů: představení projektu PROGRES a jeho pokračování projekt OPUS ve spolupráci s prof. Dutkiewiczem možnost zapojení do HORIZONT 2020 rámcového programu pro výzkum a inovace EU, který je platný pro... »

Seminář Nanotým VŠB – TU Ostrava

Seminář Nanotým VŠB – TU Ostrava

Dne 31. 3. 2015 proběhly na VŠB – TU Ostrava semináře pro studenty. Na těchto seminářích s názvem „Nanotým VŠB – TU Ostrava“ byl studentům představen projekt „Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, CZ.1.07/2.3.00/20.0038“. V úvodu každého semináře byli studenti seznámeni se zaměřením projektu, jeho obsahem a cíli. Byl představen hlavní partner – firma Comtes FHT a dále byli představeni zahraniční i tuzemští odborníci, kteří se podíleli a nadále podílí na vědeckých výstupech. Tyto výstupy mají možnost si mezi sebou vyměňovat na portálu projektu. V další části semináře přednesl prof. Ing. Stanislav Rusz, C... »

Video reports from the 3rd Workshop „EU Framework Programmes – Our Future“

Video reports from the 3rd Workshop „EU Framework Programmes – Our Future“

Video reports from the 3rd Workshop “EU Framework Programmes – Our Future” Video reportáže z 3. Workshopu „Rámcové programy EU – naše budoucnost“ Panel discussion about strategy of a project with a discussion at the current solution strategy and direction of Nanoteam VSB-TU Ostrava in subsequent years. »

3. Workshop „Rámcové programy EU – naše budoucnost“ – „The EU Framework Programmes – Our Future“

3. Workshop „Rámcové programy EU – naše budoucnost“ – „The EU Framework Programmes – Our Future“

6. – 8. února 2014 byl pořádán závěrečný 3. Workshop s tématickým názvem “Rámcové programy EU – naše budoucnost” s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. Na této akci bylo podpořeno 20 akademických pracovníků a 20 studentů z VŠBTUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 3. Workshopu. Workshopu se zúčastnilo celkem 13 zahraničních odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z – Universität Münster (DE), Centre national de la recherche scientifique (FR), Politechnika Czenchostowska (PL), Žilinskej univerzity v Žilině (SK), Politechnika Slask... »

3. Odborné diskusní fórum „Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum“

3. Odborné diskusní fórum „Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum“

Ve dnech 17. – 18. října 2013 bylo uspořádáno 3. Odborné diskusní fórum s tematickým názvem Trvale udržitelný vývoj a aplikovaný výzkum, kde bylo podpořeno 15 akademických pracovníků a 15 studentů z VŠB-TU O a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 3. ODF. Třetího odborného diskusního fóra se zúčastnilo také 9 zahraničních odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z Polské akademie věd v Krakově (PL), Politechniky Czenschostowskej (PL), Žilinské univerzity v Žilině (SK) a Politechniky Slaske (PL). Dále se této akce zúčastnili odborníci z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojení do projektu, jedná se o zaměstnance výzkumných a... »

  • 1
  • 2