2. Odborné diskuzní fórum “Nové technologie”

2. Odborné diskuzní fórum “Nové technologie”

Ve dnech 26. – 27. září 2012 bylo pořádáno 2. Odborné diskusní fórum s tematickým názvem “Nové technologie”, kde bylo podpořeno 15 akademických pracovníků (Počet podpořených osob v dalším vzdělávání – vědeckých a výzkumných pracovníků) a 15 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň.

Dále se této akce zúčastnili 3 odborníci z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojeni do projektu na pozicích odborných pracovníků, jedná se o partnerské organizace z ČR – SVÚM a.s. (Státní výzkumný ústav materiálu), Visteon-Autopal a Prof. RNDr. Pavel Lukáč. DrSc., Dr.h.c. z Univerzity Karlovy.

2ODF-01
Ing. Vladislav Ochodek při přednášce na 2. ODF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.