3. Workshop „Rámcové programy EU – naše budoucnost“ – „The EU Framework Programmes – Our Future“

3. Workshop „Rámcové programy EU – naše budoucnost“ – „The EU Framework Programmes – Our Future“

6. – 8. února 2014 byl pořádán závěrečný 3. Workshop s tématickým názvem “Rámcové programy EU – naše budoucnost” s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. Na této akci bylo podpořeno 20 akademických pracovníků a 20 studentů z VŠBTUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 3. Workshopu. Workshopu se zúčastnilo celkem 13 zahraničních odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z – Universität Münster (DE), Centre national de la recherche scientifique (FR), Politechnika Czenchostowska (PL), Žilinskej univerzity v Žilině (SK), Politechnika Slaska (PL) a Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN v Krakowě (PL).

Invitation_3Workshop_2Dále se této akce zúčastnilo celkem 7 odborníků z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojeni do projektu na pozicích odborných pracovníků, jedná se o partnerské organizace z ČR – VÚHŽ a.s. (Výzkumný ústav hutnictví železa), Visteon-Autopal, Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., SVÚM (Výzkumné a testovací centrum materiálů) a dalších externích spolupracovníků.

3workshop-01
Ing. Jan Kedroň při úvodním slovu na závěrečném 3. Workshopu projektu Nanotým VŠB-TU Ostrava

3workshop-02
Prof. Dr. Gerhard Wilde z Institutu of Material Physics na Westfälische Wilhelms-Universität Münster při zahajovací přednášce.

3workshop-03
Dr. Loïc Perrière při přednášce UFG materiálů z East Paris Institute Of Chemistry And Materials Science z Národního výzkumného centra, častěji označovaného pouze zkratkou CNRS, která je největší evropskou výzkumnou a vývojovou organizací se sídlem ve Francii.

3workshop-04
Dr. Yannick Champion z CRNS při přednášce na téma nano-práškových materiálů.

Na závěrečném 3. Workshopu bylo otevřeno několik konkrétních diskusních panelů a sekcí na téma aktuální strategie projektu, budoucí strategie projektu atd. Po ukončení 3. Workshopu proběhlo pracovní setkání všech pracovníků zapojených do projektu, jak z ČR, z vysokých škol, z aplikační sféry, tak odborníci ze zahraničí.

3workshop-05
Diskusní panel o strategii projektu s diskusí na aktuální řešení strategie a směřování Nanotýmu VŠB-TU Ostrava v dalších letech

3workshop-06
Nedělní setkání řešitelů po 3. Workshopu všech pracovníků projektu při řešení strategie projektu.

Výstupem konaného 3. Workshopu je prozatím sborník abstraktů tisknutý ve vlastní režii, dále bude také vytisknuta publikace s plnými texty. Tato publikace, kde budou prezentovány celé příspěvky v rámci workshopu na téma “Rámcové programy EU – naše budoucnost” v anglickém překladu “The EU Frameworsk Programmes – Our Future”, bude mít vlastní ISBN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.