Seminář Nanotým VŠB – TU Ostrava

Seminář Nanotým VŠB – TU Ostrava

Dne 31. 3. 2015 proběhly na VŠB – TU Ostrava semináře pro studenty. Na těchto seminářích s názvem „Nanotým VŠB – TU Ostrava“ byl studentům představen projekt „Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, CZ.1.07/2.3.00/20.0038“. V úvodu každého semináře byli studenti seznámeni se zaměřením projektu, jeho obsahem a cíli. Byl představen hlavní partner – firma Comtes FHT a dále byli představeni zahraniční i tuzemští odborníci, kteří se podíleli a nadále podílí na vědeckých výstupech. Tyto výstupy mají možnost si mezi sebou vyměňovat na portálu projektu.

V další části semináře přednesl prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. svou prezentaci, ve které shrnul hlavni klíčové aktivity projektu a plynule navázal na představení tří kurzů, které v rámci tohoto projektu vznikly. A to – Mezinárodní projekty v oblasti VaV, Best practices v oblasti podávání mezinárodních projektů VaV a Realizace projektu ve VaV. Ve své prezentaci se zaměřil na předání aktuálních informací z oblasti podávání přihlášek vědecko-výzkumných projektů.

Studentům byly taktéž rozdány publikace na daná témata, které vznikly v rámci projektu Nanotým VŠB – TU Ostrava.

DSCN6050 DSCN6048 DSCN6052 IMG_5794 IMG_5792 IMG_5796

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.