Akce

2. Workshop “Nové trendy”

2. Workshop “Nové trendy”

21. – 23. února 2013 byl pořádán 2. Workshop s tématickým názvem “Nové trendy” s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. Na této akci bylo podpořeno 20 akademických pracovníků (Počet podpořených osob v dalším vzdělávání – vědeckých a výzkumných pracovníků) a 20 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 2. Workshopu. Workshopu se zúčastnilo celkem 7 zahraničních odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z – Universität Münster (DE), Politechnika Czenchostowska (PL), Žilinskej univerzity v Žilině (SK) a Instytutu Metal... »

Konference COMAT 2012

Konference COMAT 2012

COMAT 2012 – 2. ročník mezinárodní konference Moderní trendy konstrukčních materiálů 21. – 22. Listopadu 2012, Parkhotel Plzeň http://www.comat.cz/cz/ Na konferenci byly vyhrazeny 2 zvláštní sekce, kdy jedna byla jako profesionální část se zaměřením na nano-strukturované materiály. Druhá část byla vyhrazena jako zvláštní diskusní panel se zaměřením na aspekty přípravy mezinárodního výzkumného projektu, dále také předání informací cílové skupině o průběhu projektu, o zapojení se do projektu, o výstupech z konferencí či krátkodobých zahraničních pobytů. V rámci projektu bylo podpořeno 10 akademických pracovníků a 48 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdr... »

2. Odborné diskuzní fórum “Nové technologie”

2. Odborné diskuzní fórum “Nové technologie”

Ve dnech 26. – 27. září 2012 bylo pořádáno 2. Odborné diskusní fórum s tematickým názvem “Nové technologie”, kde bylo podpořeno 15 akademických pracovníků (Počet podpořených osob v dalším vzdělávání – vědeckých a výzkumných pracovníků) a 15 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Dále se této akce zúčastnili 3 odborníci z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojeni do projektu na pozicích odborných pracovníků, jedná se o partnerské organizace z ČR – SVÚM a.s. (Státní výzkumný ústav materiálu), Visteon-Autopal a Prof. RNDr. Pavel Lukáč. DrSc., Dr.h.c. z Univerzity Karlovy. Ing. Vladislav Ochodek při přednášce na 2. ODF »

Video reports from 1st Workshop “What I Can Offer”

Video reports from 1st Workshop “What I Can Offer”

Video reports from the 1st Workshop „What I Can Offer“ 2. – 4. února 2012 byl pořádán 1. Workshop s tématickým názvem „Co můžu nabídnout“ s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu »

1. Workshop “Co můžu nabídnout”

1. Workshop “Co můžu nabídnout”

2. – 4. února 2012 byl pořádán 1. Workshop s tématickým názvem “Co můžu nabídnout” s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. Na této akci bylo podpořeno 20 akademických pracovníků a 20 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 1. Workshopu. Workshopu se zúčastnilo celkem 8 zahraniční odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z – Universität Münster (DE), Institut de chimie et des materiaux spadající pod Akademii věd v Paříži (FR), Politechnika Czenchostowska (PL), Žilinskej univerzity v Žilině (SK) a Instytutu Metalurgii i... »

  • 1
  • 2