2. Workshop “Nové trendy”

2. Workshop “Nové trendy”

21. – 23. února 2013 byl pořádán 2. Workshop s tématickým názvem “Nové trendy” s účastí mezinárodních vědeckých kapacit na poli vědy v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. Na této akci bylo podpořeno 20 akademických pracovníků (Počet podpořených osob v dalším vzdělávání – vědeckých a výzkumných pracovníků) a 20 studentů z VŠB-TUO a ZČU Plzeň. Každý podpořený účastník akce obdržel Osvědčení o účasti na 2. Workshopu. Workshopu se zúčastnilo celkem 7 zahraničních odborníků z partnerských organizací v rámci mezinárodní scény a to z – Universität Münster (DE), Politechnika Czenchostowska (PL), Žilinskej univerzity v Žilině (SK) a Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN v Krakowě (PL).

Dále se této akce zúčastnilo celkem 6 odborníků z průmyslové praxe, kteří jsou rovněž zapojeni do projektu na pozicích odborných pracovníků, jedná se o partnerské organizace z ČR – VÚHŽ a.s. (Výzkumný ústav hutnictví železa), Visteon-Autopal, Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., SVÚM a.s. (Státní výzkumný ústav materiálu).

Dalším důležitým mezníkem ve tvorbě strategie Nanotýmu VŠB-TUO byl diskusní panel “Stategy of Nanoteam” na 2. Workshopu s prakticky všemi zapojenými pracovníky z ČR i zahraničí. Byly projednány důležité body a vytvořen zápis a následně rozeslán všem zainteresovaným VaV pracovníkům.

2workshop-02
prof. Dr. Gerhard Wilde a prof. Jan Dutkiewicz, Ph.D. při diskusi na 2. Workshopu

2workshop-01
Prof. Ing. Jozef Zrník, CSc. při přednášce na 2. Workshopu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.